Trans Aljašský ropovod měří 1.300 km a je provozován obřími ropnými společnostmi. Tamní vláda vydala souhlas, aby v některých částech bylo instalováno několik set termosifonů, které pomohou zmrazit permafrost. Ano, ta trvale zmrzlá půda totiž rozmrzá a konstrukce ropovodu se stala nestabilní. Hrozí únik ropných látek v území o rozloze stovek kilometrů. Je zřejmé, že ekologická témata se musí stát prioritou ve vládních programech.
Obrázek převzat z