Můžete nesouhlasit s formou protestu, ale je nepochybné, že tato instituce nás všechny naučila přemýšlet o tom, co je, či není, pro přírodu správné. Díky všem, kteří se angažují. 🍀❤️🍀