Jsem myslivec a liška je škodná. Ale ulovit lišku, když je plná, nebo je v plné laktaci, tomu se bráním. Bez mámy lišky zemřou liščata hladem.
Zaveďme dobu hájení lišky od února do června, věřím, že nedojde k enormnímu nárůstu jejich početních stavů. Případný úbytek drobné zvěře nahraďme správnou agrární politikou.